Waarom?

Waarom?

Jij bent van wezenlijk belang voor de co-creatie van de nieuwe wereld vanuit universele (mens)waarden zoals gelijkheid, harmonie en liefde. Samen staan we voor een belangrijk moment.

Want willen we het ècht anders gaan doen met elkaar en deze nieuwe wereld co-creëren, dan hebben we voorbij het spanningsveld van goed en slecht te kijken en de heelheid hiervan te belichten. Dan hebben we een shift te maken in onze belichtingswijze om daarmee daadwerkelijk ander perspectief te creëren. In onderstaande artikelen meer over deze shift.

Nieuw Licht, nieuwe werkelijkheid – In het decembernummer van Spiegelbeeld een artikel van Elohim Yael dat aangeeft welke shift we te maken hebben om onszelf en anderen fundamenteel anders te gaan benaderen.  Lees Artikel

Jij, drager van de Nieuwe Aarde en de Nieuwe Tijd! Een artikel geschreven voor nieuwetijdskind.com dat ingaat op hoe we individueel onszelf op een hoger plan kunnen brengen en daarmee meehelpen aan de nieuwe wereld. Lees Artikel